161

Primer lesenega stropa v vrtni hiški CUBIE. Strop je izdelan iz 1. kvalitete sibirskega macesna.

V standardni opremi je viden strop iz OSB plošč.