Ostali evropski lesovi

oreh1

Ostali evropski lesovi

Šifra izdelka:

Ostali evropski lesovi
Dobavljivi tudi oblani in profilirani elementi ostalih evropskih lesov in sicer:

Bukev - bela in parjena
Češnja
Oreh
Jesen
Javor
Lipa
Hrast
Jelša
Brest
Hruška

Večino lesa je na zalogi. Debeline so različne in se tudi spreminjajo. Vse to je suh les.
Skoraj vedno je na zalogi debelina 50, 33, 26 mm

Pred naročilom preveriti zaloge!

 

 

 

Obdelave lesa → Lestvica kvalitete lesa → Možnosti financiranja →

Oglejte si tudi