Les smo premazali, vendar je kljub temu posivel, kaj narediti?

  • 18 februarja, 2019
  • Jaka

Tukaj se zgodba o sivenju šele pričenja. Pozoren bralec navodil, tudi drobnega tiska, bo opazil, da piše na embalaži zaščita proti UV žarkom. To je vse res. Težava nastane, ko poleg sončnih žarkov, vaš sibirski macesen obremenjuje še voda. Premaza, ki bi zaščitil macesen pred vodo, ni. S premazi lahko precej upočasnimo sivenje macesna po katerem teče dež, ne moremo pa sivenja v celoti preprečiti. Samo sivenje lesa, konkretno lesene fasade, je odvisna predvsem od samega objekta. Pri objektih, kjer ni napuščev in kjer ima voda prosti dostop se sivenja praktično ne da preprečiti. Lahko ga kratkoročno upočasnimo, dolgoročno bo pa tudi ta les posivel. Pri objektih, z dovolj velikimi napušči, kjer pride lesena fasada v stik z vodo samo izjemoma, recimo ob nevihtah, tam so pa UV premazi zelo učinkoviti in se dolgotrajno zagotovi prvotni videz lesenega dela fasade.