Kako preprečiti sivenje sibirskega macesna?

  • 18 februarja, 2019
  • Jaka

Večna dilema in vprašanje, ki je skoraj najbolj pogosto pri naših kupcih sibirskega macesna. Na trgu obstaja kar nekaj zaščitnih premazov, ki zaščitijo sibirski macesen pred sivenjem. Premazi imajo dodano snov, ki preprečuje prodiranje UV žarkov skozi premaz in s tem se prepreči sivenje lesa. Z ustreznimi premazi in zadostnim številom premazov za dlje časa preprečimo, da bi sibirski macesen sivel. Les iz leta v leto postaja bolj temno rdeč. Prvo fasado iz sibirskega macesna smo izdelali pred osmimi leti in do sedaj na tej fasadi še ni znakov sivenja.