Ali potrebujemo gradbeno dovoljenje za graditev?

  • 18 februarja, 2019
  • Jaka

Čeprav so spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,  št. 126/2007) v veljavi že nekaj let, se še vedno pojavljajo dileme za katero gradnjo je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in za katero ne.

Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/2008) so določene vrste zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov. Za enostavne objekte pa  je določena tudi njihova največja velikost, način gradnje in rabe ter določeni so drugi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se objekt lahko šteje za enostavni objekt. Za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte potrebujemo gradbeno dovoljenje, za gradnjo ali postavitev enostavnih objektov pa ne, a je prav zato pred gradnjo potrebna še posebna previdnost.

Torej, prav pred začetkom gradnje je potrebna še posebna previdnost. Potrebno se je prepričati v katero skupino objekt, ki ga želimo zgraditi, spada. Potem je potrebno pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja. Vse objekte moramo graditi skladno s prostorskimi akti in soglasji, kadar so predpisani.