Ali potrebujem gradbeno dovoljenje za postavitev CUBIE ute?

  • 19 februarja, 2019
  • Jaka

Naše vrtne ute niso večje kot 20m2, niso namenjene bivanju zato jih štejemo pod enostavne objekte. Za postavitev naših ut ne potrebujete gradbenega dovoljenja, ker so ute po kvadraturi manjše od maksimalne (20m2). 

Za enostavne objekte gradbeno dovoljenje ni potrebno.

Pod enostavne objekte štejemo objekte, ki nimajo površine večje od 20min niso namenjena bivanju.

Pri postavitvi vrtne ute je treba upoštevati še 3.a člen ZGO-1, ki določa, da se enostavni objekti ne smejo postavljati, če so v nasprotju s prostorkim aktom.

Podatke o tem, kaj glede umeščanja objektov v prostor določajo prostorski akti, lahko pridobite na pristojni občini, katero lahko tudi zaprosite za izdajo lokacijske informacije, iz katere bodo ti podatki razvidni. Številne občine pa imajo prostorske akte in druge svoje predpise objavljene tudi na spletnih straneh, tako da je mogoč tudi vpogled v te pogoje prek interneta.

Na ministrstvu za okolje in prostor smo prejeli SLEDEČ ODGOVOR