Pogosta vprašanja

vprasanje

Pogosta vprašanja

Površinske razpoke v lesu
Površinske razpoke v lesu največkrat nastanejo zaradi atmosferskih obremenitev na les. Les je naravni material in se prilagaja vremenskim  vplivom. Se skrči in se širi. Na lesu, ki je ekstremno izpostavljen visoki temperaturi, predvsem na sončnih straneh fasade, se ob relativni nizki zračni vlagi in visoki temperaturi površinski del lesa posuši bolj od notranjega dela in posledica je nastanek manjših površinskih razpok, ki pa običajno postanejo nevidne, ko se zviša zračna vlaga in zniža temperatura ozračja. To je povsem naravna reakcija lesa in nima vpliva na trdnost in trajnost. Zato te razpoke ne štejemo kot napako v lesu. Možnost zmanjšanja razpok delno ali v celoti lahko preprečimo z raznimi premazi za les.

Kako preprečiti sivenje sibirskega macesna?
Večna dilema in vprašanje, ki je skoraj najbolj pogosto pri naših kupcih sibirskega macesna. Na trgu obstaja kar nekaj zaščitnih premazov, ki zaščitijo sibirski macesen pred sivenjem. Premazi imajo dodano snov, ki preprečuje prodiranje UV žarkov skozi premaz in s tem se prepreči sivenje lesa. Z ustreznimi premazi in zadostnim številom premazov za dlje časa preprečimo, da bi sibirski macesen sivel. Les iz leta v leto postaja bolj temno rdeč. Prvo fasado iz sibirskega macesna smo izdelali pred osmimi leti in do sedaj na tej fasadi še ni znakov sivenja.

Les smo premazali, vendar je kljub temu posivel, kaj narediti?
Tukaj se zgodba o sivenju šele pričenja. Pozoren bralec navodil, tudi drobnega tiska, bo opazil, da piše na embalaži zaščita proti UV žarkom. To je vse res. Težava nastane, ko poleg sončnih žarkov, vaš sibirski macesen obremenjuje še voda. Premaza, ki bi zaščitil macesen pred vodo, ni. S premazi lahko precej upočasnimo sivenje macesna po katerem teče dež, ne moremo pa sivenja v celoti preprečiti. Samo sivenje lesa, konkretno lesene fasade, je odvisna predvsem od samega objekta. Pri objektih, kjer ni napuščev in kjer ima voda prosti dostop se sivenja praktično ne da preprečiti. Lahko ga kratkoročno upočasnimo, dolgoročno bo pa tudi ta les posivel. Pri objektih, z dovolj velikimi napušči, kjer pride lesena fasada v stik z vodo samo izjemoma, recimo ob nevihtah, tam so pa UV premazi zelo učinkoviti in se dolgotrajno zagotovi prvotni videz lesenega dela fasade.

Koliko premazov je potrebnih za dobro UV zaščito?
Najbolj pomembna zaščita je prva zaščita. Če bomo že takoj pri vgradnji lesa poskrbeli za kakovostno zaščito, potem bo les dolgo časa ohranil prvotni videz , cikel vzdrževanja pa se bo precej podaljšal. Pri vgradnji priporočamo 3x nanos pred vgradnjo in 1x nanos po vgradnji. Po vsakem nanosu je potrebno površino rahlo obrusiti z finim brusnim papirjem, ali brusilno krpico. Naše macesnove lesene površine so vse brušene z brusilnim papirjem granulacije 150, zato bo vsak nanos, ki ga boste nanesli po brušenju, dal lesu poseben svilnat videz, saj na lesu ne bo vidnih sledi obdelave lesa z rezili.

Na koliko let je potreben ponoven premaz fasade?
Cikel vzdrževanja je lahko zelo različen. Precej je odvisen od lege in seveda od števila nanosov in vrste barve, ki smo jo uporabili. Kolikor imam informacij, do sedaj še ni bilo potrebno nobene naše fasade ponovno barvati, razen fasade, pri kateri je prišlo do odstopanja barve. Ista UV zaščita je bila uporabljena pri dveh objektih in na enem je četrto leto brezhibna, na drugem so vidne sledi luščenja na površini, ki je direktno na soncu. Zaenkrat še ugotavljamo vzrok.

Smola v sibirskem macesnu in drugih lesovih
Smola je sestavni del lesa. Ujeta je v drobnih smolnih kanalih. S prostim očesom jih ne vidimo. Smola daje macesnu izjemne lastnosti. Je naravna zaščita za obrambo proti škodljivcem in gljivam, obenem ščiti les pred vlago, zato macesen za svoj obstoj ne potrebuje nobene kemične zaščite. Kot zanimivost, macesen nas pred visoko frekvenčnimi valovi, ki jih uporabljajo naši prenosni telefoni, zaščiti 10x bolje kot beton, zato je alpski ali sibirski macesen idealen za izdelavo lesene fasade na vašem objektu. Pojavljanje smole na leseni fasadi izdelani in ostalih izdelkih iz macesna in drugih lesov, pri katerih je smola sestavni dela lesa, ne štejemo kot napako, saj brez smole tak les ne bi bil to, kar je.

Ali potrebujemo gradbeno dovoljenje za graditev?

Čeprav so spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,  št. 126/2007) v veljavi že nekaj let, se še vedno pojavljajo dileme za katero gradnjo je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in za katero ne.

V Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/2008) so določene vrste zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov. Za enostavne objekte pa  je določena tudi njihova največja velikost, način gradnje in rabe ter določeni so drugi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se objekt lahko šteje za enostavni objekt. Za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte potrebujemo gradbeno dovoljenje, za gradnjo ali postavitev enostavnih objektov pa ne, a je prav zato pred gradnjo potrebna še posebna previdnost.

Torej, prav pred začetkom gradnje je potrebna še posebna previdnost. Potrebno se je prepričati v katero skupino objekt, ki ga želimo zgraditi, spada. Potem je potrebno pridobiti ustrezna soglasja in dovoljenja. Vse objekte moramo graditi skladno s prostorskimi akti in soglasji, kadar so predpisani.

KLIKNITE za PRIMERE