162

Primer OSB stropa, barvanega v črn ton.

Šifra produkta:
Testna šifra črn strop