Lesu dajemo življenje že

menu x

Žagan les

Poznajte les, ki ga kupujete.

Žagan les

Žagarski izdelki
Pri razžagovanju hlodovine dobimo žagarske izdelke in ostanke pri žaganju. Žagarske proizvode delimo glede na debelino in širino na:

deske (d = 18,20,24,28,38 mm; š = od 80 mm navzgor; L = 1 – 2,75 m, normalna 3 – 6 m)
plohe (d = 48,50,60,66,70,80 mm; š = od 80 mm navzgor)
četrtake (trami, morali; d = 8 – 30 cm, š = 8 – 22 cm, L = 2 m navzgor, naprej po 25 cm)
letve ( presek = 24/24, 24/38, 24/48, 28/28, 28/38, 28/48 mm; L = 1 m, naprej po 25 cm)
gredice (presek = 38/48, 38/76, 48/48, 48/60, 48/76, 60/60 mm; L = 1m, naprej po 25 cm)

Vse dimenzije žaganega lesa so veljavne pri 20 % vlažnosti lesa.
Običajno lahko kupimo deske in plohe standardnih debelin, ki so značilne za lesne vrste. Žagan les je razvrščen v kakovostne razrede glede na število in vrsto napak.

Preglednica: Debeline in kvalitete žaganega lesa, ki jih je mogoče dobiti na tržišču.


Ali je bočnica ali bleščica?


Notranji les imenujemo tudi radialna deska ali bleščica. Radialne ali notranje deske se manj krčijo in krivijo kot bočne deske.
Deske so lahko robljene in sicer paralelno (po vsej dolžini so enako široke) ali konično.


Deske plemenitih ali trdih listavcev pa so velikokrat na voljo nerobljene. Za nerobljene in konično robljene deske izmerimo širino na sredini.

Ostanki pri žaganju pa so: krajniki, sekanci, žamanje, žagovina, očelki.


Avtor besedila: Irena Leban