menu x

Vzdrževanje objektov v parku

Obnavljamo lesene dele urbane opreme.

Vzdrževanje objektov v parku

Šifra izdelka:/
Možnosti uporabe:vzdrževanje lesenih klopi, obnova lesene klopi, barvanje lesene klopi, vzdrževanje urbane opreme, vzdrževanje parkov

V parkih in na javnih površinah se velikokrat zgodi, da so leseni deli urbane opreme potrebni obnove. Ekipa izkušenih mizarjev lahko poskrbi za demontažo obstoječih lesenih elementov in jih nadomestni z novimi, v enakih ali podobnih dimenzijah.