Lesu dajemo življenje že

menu x

Termo les za fasade in ograje

Inovacija, ki postavlja standarde trajnostne gradnje z lesom.

Termo les za fasade in ograje

Šifra izdelka:/
Možnosti uporabe:termično modificiran les, termoles, termo les, termično obdelan les, temperaturno obdelan les

Termo les je ena zadnjih velikih svetovnih novosti pri obdelavi, oziroma zaščiti lesa pred naravnim procesom propadanja pod vplivi vremenskih pogojev. Termo les je precej bolj trajen od naravnega lesa, brez uporabe kemičnih sredstev.

Termična obdelava lesa je izraz za postopek, s katerim lesu izboljšamo dimenzijsko stabilnost in povečamo odpornost lesa proti lesnim škodljivcem. Les, ki je termično obdelan se mnogo manj krči in širi od običajno obdelanega lesa. Obenem se mu zaradi spremenjenih lastnosti precej poveča trajnost. Termo obdelan les se najbolje obnaša v močno obremenjenem okolju z naglim spremembami temperatur in vlage. Termo les je zato zelo primeren za izdelavo lesenih fasad, vrtnih ograj ter ostalih izdelkov naravi, kjer se ne zahteva visoka konstrukcijska trdnost, saj z termo les z termično obdelavo izgubi del trdnosti. Zaradi tega takšen les ni primeren za izdelavo konstrukcij.

STANDARDNA OPREMA IN LASTNOSTI:
Termo les se mehansko zelo kvalitetno obdeluje. Obdelava je enostavna, brušenje in skoblanje gladko. Barva termo obdelanega lesa je lahko različna, odvisna pa je od trajanja obdelave in temperature, kateri je les izpostavljen. Sama termična obdelava lesa poteka na temperaturi od 160 – 260° C. Les je barvno enak po celem preseku lesenega elementa. možne različne standardne oblike elementov do širine 150 mm in debeline 20 mm