Lesu dajemo življenje že

menu x

Robinija / Akacija

Domačnost in mehkoba pravega slovenskega lesa.

ROBINIJA / AKACIJA:

Opis lesa

Jedrovina je rumenorjava do zelenkastorjava, kasneje potemni v zlatorjavo, beljava rumenobela do svetlorumena in ozka.
Les je venčasto porozen.
Meja med branikami je razločna.
Lesnih trakov ne vidimo s prostim očesom. Na vzdolžnem prerezu so videti kot svetle vzdolžne proge, v temnejšem osnovnem tkivu.

Lastnosti lesa

Les ima, odvisno od širine branik, srednjo do zelo visoko gostoto.
Gostota absolutno suhega lesa: 540-740-870 kg/m3.
Gostota zračno suhega lesa: 580-770-900 kg/m3.
Les je trd in trdnejši od hrastovine, elastičen in zelo upogljiv ter žilav. Upogibna trdnost zračno suhega lesa je zelo visoka, izjemno visoka je tlačna trdnost v smeri vlaken.
Les je zelo trajen (zdrži preko 100 let, tudi v zemlji), zelo odporen proti glivam in insektom. Zaradi visoke odpornosti na vremenske vplive je zelo les robinije zelo primeren za izdelke na prostem.
Izvleček iz jedrovine služi kot sredstvo za zaščito lesa pred glivami, ki povzročajo rjavo in belo trohnobo.
Robinija ima biološko aktiven les. Lesni prah, ki nastane med obdelavo, lahko povzroča vnetja sluznice in dermatitis.
Ima visoko kurilno vrednost, gori počasi, z majhnim plamenom in z malo dima.

Uporaba

furnir
pohištvo
parket in talne obloge
stopnice
gradbeni les za velike obremenitve
rudniški les
železniški pragovi
za izdelavo mlinov
za izdelavo vozil
v ladjedelništvu
za razne kmetijske naprave
za sode
za telovadne naprave
za izdelavo vseh vrst orodja
strojnih delov
koli v vinogradništvu
za pridobivanje čreslovin in barvil
za vrtno pohištvo

Obdelava lesa

Suši se zmerno dobro. Nujno je počasno sušenje, ker je nagnjen k veženju in pokanju.
Mehansko se obdeluje sorazmerno dobro, odlično se struži, krivi in rezbari.
Lepi se zmerno dobro zaradi til.
Površinsko se dobro obdeluje, odlično se polira in težko impregnira, še posebej jedrovina.
Robinijo v Sloveniji največkrat imenujemo z imenom akacija, kar pa ni pravilno.

Ostala imena

akacija, Black locust, False acacia, Golden oak, Green locust, Loco, Locust, Post locust, Red locust, Robinia, Shipmast locust, White locust, Yellow locust

Vir

Avtor besedila: Irena Leban