Lesu dajemo življenje že

menu x

Mahagonij

Drugačnost tropskega lesa.

Mahagonij:

Mahagonij

MAHAGONIJ

Pravi mahagoniji so vrste iz rodu Swetenia iz Centralne Amerike, večinoma pa med nje prištevamo tudi vrste iz rodu Khaya, ki rastejo v Afriki. Les mahagonijev ima veliko dekorativnost, dobre lastnosti in se lepo obdeluje, zato je bil v preteklosti zelo cenjen in iskan, dosegal je visoke cene. Ko ga je začelo primanjkovati, so lesni trgovci začeli prodajati pod imenom mahagoni tudi druge podobne lesne vrste: sipo, sapelli, tiama, kosipo idr., ki imajo bolj ali manj podobne lastnosti.

PRAVI MAHAGONIJ
Swietenia macrophylla (centralno ameriški mahagoni)in Swietenia mahagoni (kubanski mahagoni)
Les je rdečerjav z leskom, prirastne plasti so vidne, tekstura je srednja do groba, traheje so pogosto zapolnjene s temneje obarvanimi gumoznimi depoziti.
Gostota je srednja (r0=550 kg/m3), trdnost srednja, stabilnost ugodna, krčenje in anizotropija srednja. Suši se odlično, napake po sušenju so manjše.
Obdelavnost je odlična, pravtako površinska obdelava in lepljenje. Odlično se lušči in reže. Je naravno odporen.

Afriški mahagoniji iz rodu Khaya se le malo ločijo od pravih mahagonijev, predvsem imajo manj izrazit lesk, navadno nerazločne prirastne plasti, gostota je v splošnem nekoliko nižja (r0=490 kg/m3).

SIPO, SAPELLI, TIAMA, KOSIPO
Lesovi teh vrst po lastnostih bolj ali manj razlikujejo od ameriških in afriških mahagonijev.

Sipo ima rdečerjavo jedrovino z vijoličnim nadihom in grobo teksturo. Gostota je srednja (r0=590 kg/m3). Po tehnoloških lastnostih je najbolj podoben mahagonijem.

Sapelli ima rdečerjavo do sivkasto jedrovino, tekstura je srednja, gostota je malo višja (r0=620 kg/m3). Obdeluje se dobro, vendar teže kot mahagoniji, suši se dobro, a počasneje kot mahagoniji.

Tiama ima jedrovino rdečerjave barve, grobo teksturo in gostoto r0=520 kg/m3. Obdelavnost in sušenje sta težavna.

Kosipo ima rdečerjavo jedrovino z vijoličnim nadihom in grobo teksturo, gostota je višja (r0=650 kg/m3). Obdelavnost in sušenje sta težavna.

 

Povzeto po Čufar, K. 2006. Anatomija lesa. Univerzitetni učbenik. Ljubljana, biotehniška fakulteta, oddelek za lesarstvo.