Lesu dajemo življenje že

Lestvica kvalitete lesa

Kakovosten les za kakovosten izdelek.

Lestvica kvalitete lesa

Les je naraven material, zato je vsak leseni element unikat. Za določanje kvalitete lesa obstajajo različni standardi, ki pa zahtevajo veliko znanja in je za povprečnega kupca praktično neuporabno. V teh standardih se nahajajo podrobni opisi o dovoljenih napakah za določeno kvaliteto, o številu teh napak na določeno površino, velikosti in številu grč, smolnic, o dovoljenih barvnih napakah, razpokah itd. 

Da bi se izognili brezplodnim debatam in štetju grč, smo se na podlagi dolgoletnih izkušenj odločili, da izdelamo "interni pravilnik" o kvaliteti lesa. Ta je mnogo bolj realen in razumljiv vsakomur brez posebnih razlag.

Odločate se za naraven material, ki ima svoje naravne zakonitosti in se ob različnih vremenskih pogojih različno obnaša. Les je živ, zato se širi in krči, možen je tudi nastanek razpok. Vse to so lastnosti naravnih materialov.

Takole izgleda les v 1. kvaliteti:

 

Nekaj grč je dovoljenih, vendar je teh telo malo in tudi niso izpadljive. Za vsak slučaj grče, ki imajo možnost izpadanja tudi zakrpamo in nadomestimo z leseno "fliko". Takšen les je na dolgi rok zelo stabilen. Ker ima malo grč in malo smole je napetosti v lesu manj, posledično se les na dolgi rok manj krivi in manj poka. Pri naših izdelkih iz sibirskega macesna uporabljamo izključno les 1. kvalitete.

V 1.b kvaliteti pa je predvidenih več grč, dovoljeni so tudi smolni žepki, vendar je ta les v gradbeništvu še vedno v celoti uporaben. Grče praviloma niso izpadljive, tudi smolni žepki niso preveliki, da bi drastično vplivali na funkcionalnost. Ker je dovoljen tudi sredinski les (stržen), je v kombinaciji z grčami in smolami več možnosti za nastanek razpok in krivljenja lesa. Ob primernem vijačenju tudi to ne bi smelo vplivati na fukncionalnost. To kvaliteto uporabljamo pri manj pomembnih površinah (pod Cubie hiške) in površinah, ki niso vidne (podkonstrukcija). Fotografija:

Deska- dokončana slika 2

Lestvica kvaliteta lesa