Lesu dajemo življenje že

menu x

Hrast

Domačnost in mehkoba pravega slovenskega lesa.

HRAST:

Opis lesa

Beljava ozka, sivo bela, jedrovina rumeno rjava do rjava, močno potemni.
Les je venčasto porozen. Traheje so v ranem lesu velike, v kasnem lesu manjše, večkrat razporejene v radialnih nizih.
Pore v ranem lesu in trakove razločno vidimo s prostim očesom.
Trakovi so zelo široki. V tangencialnem prerezu so trakovi videti kot temne, do 5 cm dolge navpične črte, v radialnem prerezu pa kot bleščice.

Lastnosti lesa

Gostota hrastovine je odvisna od širine branik: širša kot je branika, višjo gostoto ima les in boljše mehanske lastnosti
Gostota absolutno suhega lesa: 390-650-930 kg/m3.
Gostota zračno suhega lesa: 430-690-960 kg/m3.
Hrastovina se znatno krči, njene trdnostne lastnosti so odlične, tudi upogibna trdnost. Les je zelo elastičen.
Jedrovina ima izjemno naravno trajnost, še posebej pod vodo. Kovinski delci temno obarvajo les jedrovine.
Po končanem sušenju je hrastovina dimenzijsko stabilna.
Hrastovina je biološko aktivna. Lesni prah povzroča dermatitis in astmo. Obstoja utemeljen sum, da hrastov lesni prah povzroča rakasta obolenja.

Uporaba


»mehka« hrastovina se predvsem uporablja za:

rezan furnir
pohištvo in notranja oprema
stenske in stropne obloge
rezbarski in struženi izdelki

»trda« hrastovina se uporablja povsod tam, kjer je zaželena visoka trdnost, trdota in trajnost:

stopnice
gradbeni in konstrukcijski les za nizke in visoke gradnje
mostove
vodne in jamske konstrukcije
v ladjedelništvu
parket
stavbno pohištvo: vrata, okna
v kolarstvu in sodarstvu
železniški pragovi

Obdelava lesa

Les se zmerno dobro suši, vendar počasi, ker je nagnjen k pokanju in veženju.
Dobro se mehansko obdeluje, tudi struži in rezbari.
Pri lepljenju v splošnem ne povzroča težav. Dobro se luži in lakira.
Beljava se po mehanskih in fizikalnih lastnosti ne razlikuje posebej od jedrovine, je pa zelo netrajna in jo zato največkrat odstranijo ali pa jo ustrezno zaščitijo.

Ime

slovensko: Hrast dob/Hrast graden/Hrast cer/Hrast, rdeči
angleško: Common oak/Durmast oak/Turkey oak/Red oak
nemško: Stieleiche/Traubeneiche/Zerreiche/Amer. Roteiche
latinsko: Quercus robur/Quercus petraea/Quercus cerris/Quercus rubra

Avtor besedila: Irena Leban

Literatura


Čufar, K.: Anatomija lesa. Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo. Ljubljana, 2006.
Polanc, J. in I. Leban: Les – zgradba in lastnosti. Lesarska založba. Ljubljana, 2004.