Lesu dajemo življenje že

Bitumenska kritina

Zagotovljeno tesnjenje ne glede na naklon.

Bitumenska kritina

Šifra izdelka:10214
Možnosti uporabe:bitumenska kritina, bitumenski trak s posipom, bitumen, hidroizolacija s posipom, bitumen za nadstreške, kritina za pergole

Bitumenska kritina oz. hidroizolacija s posipom je vsestransko uporabna kritina, ki ne zahteva vzdrževanja. V gradbeništvu se veliko uporablja za pokrivanje ravnih streh v na večstanovanjskih blokih, hišah itd. Na vrtu pa jo uporabljamo za pokrivanje nadstreškov in pergol. Kritina ne prepušča svetlobe, kar je potrebno pri konstruiranju pergole upoštevati. Bitumenski trak s posipom varimo na leseno podlago (opažne deske), brez vijačenja ali žebljanja. Posledično je streha popolnoma vodotesna. Gre torej za najbolj zanesljivo opcijo pokrivanja.

OPOMBA: kritino dobavljamo le v primeru kompletne izvedbe pergole, nadstreška ali vrtne hišice. Posamično strešnih elementov žal ne prodajamo.

STANDARDNA OPREMA IN LASTNOSTI BITUMENSKE KRITINE:
IZOELAST REFLEX P4

Hidroizolacijski trak z nosilcem iz poliestra in z elastomerom modificiranega bitumna
Opis izdelka

IZOELAST REFLEX P4 je hidroizolacijski trak izdelan iz poliestrskega nosilca, ki je z obeh strani obložen z kakovostno bitumensko maso, ki je modificirana z dodatki elastomerov. Trak je z zgornje strani zaščiten s škriljevim posipom s spodnje strani pa z lahko taljivo folijo.
Lastnosti izdelka

IZOELAST REFLEX P4 ustreza zahtevam standardov SIST EN 13707 in SIST 1031. Zaradi odlične upogljivosti pri nizkih temperaturah izkazuje odlične lastnosti pri vgrajevanju in deformaciji, ter odlično premošča razpoke tudi pri nizkih temperaturah. Mehanske lastnosti nosilca dajejo izdelku visoko odpornost na preboj in pretrg. Škriljev posip izdelek ščiti pred UV svetlobo in staranjem.

Lastnosti bitumenske kritine

Bitumenska kritina lesenih nadstreškov in
poševnih streh z barvnim posipom iz škrilja

Montaža bitumenske kritine 1

1. IZOELAST REFLEX P4, elastomerni bitumenski varilni trak z zaščitnim škriljevim posipom, v skladu s
SIST EN 13707 - zaključni sloj in SIST 1031, polno varjen na predhodni sloj, oba sloja vgrajevati vsmeri padca, 10 cm prečni in 15 cm vzdolžni preklopi, redina drugega sloja poteka po preklopih prvega samolepilnega bitumenskega traku. Na izbiro je več različnih odtenkov. Naklon površine ≥ 2%.
2. IZOSELF P3, samolepilni bitumenski trak, v skladu s SIST EN 13707 in SIST 1031, vgrajevati v smeri padca, preklope po potrebi variti z vročim zrakom, pri večjih naklonih, mesta še ne varjenih preklopov, sidrati lepenkarji
3. IBITOL, hladen bitumenski prednamaz, v izogib zatekanju med režami, premazati samo sredine desk, nanašati nad 5 C, en dan sušenja!
4. Lesena kotna letev pritrjena na podeskano površino, podlaga iz masivnega lesa mora ustrezati predpisom (npr. DIN 1052-1). Biti mora zračno suha in po možnosti opremljena s peresom in utorom. Za mehansko pritrjevanje trakov mora minimalna debelina desk znašati najmanj 24 mm. Posamezne deske naj ne bodo širše od 16 cm. Za zaščito lesa je potrebno upoštevati ustrezne standarde (npr. DIN 68800).
5. Pločevinasta obroba in odkapni profil, pločevinasti odkapni profil pri žlebu vgraditi med dva sloja hidroizolacije, odkapni profil premazati z IBITOLom.
6. Vzdolžni prerez nadstreška, oba sloja se vgrajujeta v isti smeri, sredina drugega sloja IZOELAST REFLEX P4 poteka po preklopih prvega sloja IZOSELF P3
7. Lepenkarji, pritrjevanje prvega sloja v podeskano površino, na mestih še neizvedenega preklopa

Montaža bitumenske kritine 2

Opomba: Naklone večje od 15 stopinj se vedno vari v smeri padca, najbolj primerni so trakovi na tkanini z oznako T. V primeru manj pomembnih ali začasnih objektov, se lahko vgrajuje enoslojno hidroizolacijo s posipom (trakovi REFLEX V4/ T4/ P4/ P5). Plamen v tem primeru usmerjamo v zvito bitumensko rolo in ne na leseno površino. V primeru, da želimo trakove polagati vzporedno z žlebom se zahteva naklon med 8 in 150. Mesta preklopov po potrebi sidramo z namenskimi lepenkarji v 30 cm razmakih.

Leseni nadstrešek – nezahtevni objekti
Bitumenska kritina s posipom iz barvnega škrilja

Montaža bitumenske kritine 3

Hidroizolacija HI 6.5.10

Enoslojna izvedba:

1. Pločevinasta obroba iz odkapnim nosom, vijačena v lesne elemente
2. IZOELAST REFLEX P4, elastomerni bitumenski varilni trak z zaščitnim škriljevim posipom odpornimna UV, izjemno prilagodljiva kritina na delovanje lesa, trak v skladu z obveznim standardom SIST 1031 in SIST EN 13707 - zaključni sloj, plamen usmerjamo v zvito bitumensko rolo in ne na leseno površino, preklope še posebej dobro povarimo.
Možne smeri polaganja hidroizolacije IZOELAST REFLEX P4:
v smeri padca s priporočenim naklonom 2 do 30% (pri večjih naklonih priporočeno sidranje)
vzporedno z žlebom in slemenom s priporočenim naklonom od 5 do 10%
3. IBITOL, hladen bitumenski pred namaz, v izogib zatekanju med režami premazati samo sredine desk,nanašati nad 50C, en dan sušenja!
4. Lesena kotna letev pritrjena na podeskano površino oz. LSB ali OSB lesene plošče, podlaga iz masivnega lesa mora ustrezati predpisom (npr. DIN 1052-1). Biti mora zračno suha in po možnosti opremljena s peresom in utorom. Za mehansko pritrjevanje trakov mora minimalna debelina desk znašati najmanj 24 mm. Posamezne deske naj ne bodo širše od 16 cm. Za zaščito lesa je potrebno upoštevati ustrezne standarde (npr. DIN 68800).
5. Rezani samolepilni trak IZOSELF PE PLUS, debeline 1.2 mm, za premostitev napetosti med pločevino, lesom in bitumensko kritino IZOELAST REFLEX P4
6. Odkapni profil v predelu žleba, vgraditi med oba sloja hidroizolacije – IZOSELF PE plus in IZOELAST REFLEX P4, odkapni profil premazati z IBITOLom.
7. Namenski lepenkarji – za pritrjevanje pri večjih naklonih nadstreškov, pritrjevanje hidroizolacije v podeskano površino, na mestih še neizvedenih preklopov

Možnosti odtenkov posipa iz škrilja:

Bitumenska kritina

Detajli:

Montaža bitumenske kritine 4

A. Detajl napušča, polovica drsnega traku IZOSELF PE PLUS se lepi na deske - polovica na pločevino odkapnega profila, možne širine rezanih trakov: 10, 20 in 33 cm
B. Detajl slemena s pločevinasto obrobo
C. Prečni prerez nadstreška, po potrebi sidranje (pri večjih naklonih) na mestih preklopov z namenskimi lepenkarji – hidroizolacija poteka vzporedno z žlebom
D. Vzdolžni prerez sidranje trakov z lepenkarji – hidroizolacija poteka v smeri padca