Nepovratna sredstva

SetWidth980 financiranje

Nepovratna sredstva

V mizarstvu Hrovat vam pomagamo pri dodelitvi nepovratnih sredstev za izdelavo lesene fasade na vašem objektu. Spodaj so opisani pogoji, ki jih je potrebno izpolniti  za pridobitev sredstev.

Toplotna izolacija fasade pri obnovi eno ali dvostanovanjske stavbe
Pravica do nepovratne finančne spodbude se dodeli na podlagi originalnega predračuna izvajalca naložbe za toplotno izolacijo fasade skupaj s podstavkom oziroma coklom, ki mora biti izvedena z najmanj 15 cm izolacijskega materiala s toplotno prevodnostjo λ ≤ 0,045 W/mK ali ustrezno debelino drugega izolacijskega materiala (d), da bo razmerje λ/d ≤0,3 W/m2K.
V primeru, da je na obstoječi stavbi že vgrajen fasadni sistem s toplotno izolacijskim materialom, katerega toplotna prevodnost λ ≤ 0,045 W/mK, lahko vlagatelj izvede konkretno naložbo v razliki do najmanj 15 cm izolacijskega materiala, če predloži ustrezna dokazila, ki izkazujejo debelino že vgrajenega izolacijskega materiala.
Nepovratna finančna spodbuda ne more biti dodeljena za stavbe v gradnji, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano po 1. 1. 2003.
 
Priznani stroški vključujejo:

  • postavitev gradbenega odra;
  • odstranitev ali izravnavo obstoječega ometa, vgradnjo vertikalne hidroizolacije na predelu cokla, demontažo starih okenskih polic;
  • nabavo in vgradnjo toplotno-izolacijskega materiala z zaključnim slojem oziroma celotnega fasadnega sistema;
  • obdelavo špalet;
  • nabavo in vgradnjo okenskih polic.

 

Direktna povezava za fasade

EKO SKLAD


V mizarstvu Hrovat vam izdelamo energijsko varčno fasado s kakovostnimi materiali, s katero boste preprečili toplotno izgubo in tako prihranili na stroških ogrevanja.