Naše vrtne ute niso večje kot 20m2, niso namenjene bivanju zato jih štejemo pod enostavne objekte. Za postavitev naših ut ne potrebujete gradbenega dovoljenja, ker so ute po kvadraturi manjše od maksimalne (20m2). 

Za enostavne objekte gradbeno dovoljenje ni potrebno.

Pod enostavne objekte štejemo objekte, ki nimajo površine večje od 20m2 in niso namenjena bivanju.

Pri postavitvi vrtne ute je treba upoštevati še 3.a člen ZGO-1, ki določa,

 » Read more about: Ali potrebujem gradbeno dovoljenje za postavitev CUBIE ute?  »

Čeprav so spremembe in dopolnitve Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS,  št. 126/2007) v veljavi že nekaj let, se še vedno pojavljajo dileme za katero gradnjo je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje in za katero ne.

Uredbi o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/2008) so določene vrste zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov. Za enostavne objekte pa  je določena tudi njihova največja velikost, način gradnje in rabe ter določeni so drugi pogoji,

 » Read more about: Ali potrebujemo gradbeno dovoljenje za graditev?  »

Smola je sestavni del lesa. Ujeta je v drobnih smolnih kanalih. S prostim očesom jih ne vidimo. Smola daje macesnu izjemne lastnosti. Je naravna zaščita za obrambo proti škodljivcem in gljivam, obenem ščiti les pred vlago, zato macesen za svoj obstoj ne potrebuje nobene kemične zaščite. Kot zanimivost, macesen nas pred visoko frekvenčnimi valovi, ki jih uporabljajo naši prenosni telefoni, zaščiti 10x bolje kot beton, zato je alpski ali sibirski macesen idealen za izdelavo lesene fasade na vašem objektu.

 » Read more about: Smola v sibirskem macesnu in drugih lesovih  »

Cikel vzdrževanja je lahko zelo različen. Precej je odvisen od lege in seveda od števila nanosov in vrste barve, ki smo jo uporabili. Kolikor imam informacij, do sedaj še ni bilo potrebno nobene naše fasade ponovno barvati, razen fasade, pri kateri je prišlo do odstopanja barve. Ista UV zaščita je bila uporabljena pri dveh objektih in na enem je četrto leto brezhibna, na drugem so vidne sledi luščenja na površini, ki je direktno na soncu.

 » Read more about: Na koliko let je potreben ponoven premaz fasade?  »

Najbolj pomembna zaščita je prva zaščita. Če bomo že takoj pri vgradnji lesa poskrbeli za kakovostno zaščito, potem bo les dolgo časa ohranil prvotni videz , cikel vzdrževanja pa se bo precej podaljšal. Pri vgradnji priporočamo 3x nanos pred vgradnjo in 1x nanos po vgradnji. Po vsakem nanosu je potrebno površino rahlo obrusiti z finim brusnim papirjem, ali brusilno krpico. Naše macesnove lesene površine so vse brušene z brusilnim papirjem granulacije 150, zato bo vsak nanos,

 » Read more about: Koliko premazov je potrebnih za dobro UV zaščito?  »

Tukaj se zgodba o sivenju šele pričenja. Pozoren bralec navodil, tudi drobnega tiska, bo opazil, da piše na embalaži zaščita proti UV žarkom. To je vse res. Težava nastane, ko poleg sončnih žarkov, vaš sibirski macesen obremenjuje še voda. Premaza, ki bi zaščitil macesen pred vodo, ni. S premazi lahko precej upočasnimo sivenje macesna po katerem teče dež, ne moremo pa sivenja v celoti preprečiti. Samo sivenje lesa, konkretno lesene fasade, je odvisna predvsem od samega objekta.

 » Read more about: Les smo premazali, vendar je kljub temu posivel, kaj narediti?  »

Večna dilema in vprašanje, ki je skoraj najbolj pogosto pri naših kupcih sibirskega macesna. Na trgu obstaja kar nekaj zaščitnih premazov, ki zaščitijo sibirski macesen pred sivenjem. Premazi imajo dodano snov, ki preprečuje prodiranje UV žarkov skozi premaz in s tem se prepreči sivenje lesa. Z ustreznimi premazi in zadostnim številom premazov za dlje časa preprečimo, da bi sibirski macesen sivel. Les iz leta v leto postaja bolj temno rdeč. Prvo fasado iz sibirskega macesna smo izdelali pred osmimi leti in do sedaj na tej fasadi še ni znakov sivenja.

 » Read more about: Kako preprečiti sivenje sibirskega macesna?  »

Površinske razpoke v lesu največkrat nastanejo zaradi atmosferskih obremenitev na les. Les je naravni material in se prilagaja vremenskim vplivom. Se skrči in se širi. Na lesu, ki je ekstremno izpostavljen visoki temperaturi, predvsem na sončnih straneh fasade, se ob relativni nizki zračni vlagi in visoki temperaturi površinski del lesa posuši bolj od notranjega dela in posledica je nastanek manjših površinskih razpok, ki pa običajno postanejo nevidne, ko se zviša zračna vlaga in zniža temperatura ozračja.

 » Read more about: Površinske razpoke v lesu  »