MINI HIŠE OZ TINY HOUSES: Kje jih lahko postavimo in kakšni so pogoji

  • 24 januarja, 2023
  • Domen

Velike le nekaj kvadratih metrov, a z veliko osebnostjo, tiny houses predstavljajo vedno bolj privlačno opcijo, ko se odločamo za lasten dom. A kaj potrebujemo zanje? Gradbeno dovoljenje? Za vas smo poiskali odgovore.

Ministrstvo za okolje in prostor ne navaja večjih omejitev, ko govorimo o t.t. tiny houses. Pridobitev navadnega gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte je dovolj. Tudi, če bo to naš novi naslov stalnega prebivališča.

Poudariti je treba, da govorimo o hiškah do velikosti 25 kvadratnih metrov, saj je to pogoj za uvrščanje med nezahtevne objekte.

Ker gre za nezahteven objekt, je pridobitev gradbenega dovoljenja bistveno lažja in enostavnejša. Investitor lahko sam pripravi vso dokumentacijo.

POSTOPEK JE SLEDEČ:

  • V ustrezen obrazec za izdajo gradbenega dovoljenja za nezahtevni objekt se vriše skica objekta s tlorisi
  • Priložiti se mora še skica umestitve na parcelo in odmike od sosednjih parcel
  • Dodatno pa je del dokumentacije tudi projekt priključevanja objekta na infrastrukturo in projekt navezave objekta na cesto

Vse to je potrebno prijaviti na upravno enoto vsaj 8 dni pred začetkom gradnje, samo uporabno dovoljenje pa po zaključku del ni več potrebo.

ŠE VEDNO PA OBSTAJAJO DOLOČENE OMEJITVE

Pri gradnji katerekoli stanovanjske stavbe, je potrebno upoštevati pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev stanovanjskih stavb in stanovanj. To pomeni, da mora mini hiša imeti določene prostore, določeno komunalno opremo in seveda določeno velikost.

Dodatno gradbena zakonodaja predpisuje tudi minimalne tehnične zahteve, saj v nasprotnem primeru pridemo do vprašanja prevzemanja odgovornosti, v primeru podrtja, požara ipd.

Na dodatno oviro lahko trčimo tudi pri občinskih prostorskih načrtih. Gre za natančno določena območja, ki so namenjena izključno pozidavi. Predpisi so navadno izjemno togi, saj določajo naklon strehe, obliko, etaže in številne druge podrobnosti. Zato velja, pred kakršnokoli investicijo, pridobiti te informacije na lokalni upravni enoti, še posebno glede priključitve na javno infrastrukturo, t.j. vodovod, elektriko in kanalizacijo. (Že vnaprej je potrebno vedeti, da za hiške na kolesih to ni mogoče.)

Če občina potrdi, da je mini hiško mogoče postaviti na parcelo, ob tem pa izpolnjujete tudi vse ostale pogoje, potem imate prosto pot, da postavite svoj novi dom, ga prijavite v kataster in pridobite hišno številko.

Nato pa samo še uživate v svoji novi mini hiški.